Vad gör Vänskafferiet?

Under mina besök arbetar vi för ökad utevistelse efter förmåga. Frisk luft ger nya intryck, och ger möjlighet till möten utefter vägen. För den som fortfarande går är det också bra balansträning  och stärkande för kroppen. 

Jag hjälper också gärna till med hushållssysslor och vardagsärenden till vård, affärer m.m.